Biopaten Mellbystrand logotype

Frekvensmedicin

Frekvensbalansering: 1 timme 800 kr 1,5-2 timmar från 1200 kr
Uteblivet besök debiteras!

LIFE System (Living Information Forms Energy) har ett CE klass 2A godkännande som medicinsk utrustning av TÜV, i Tyskland, en av världens strängaste kontrollinstanser. 

Idag vet vi att kroppens funktioner påverkas av elektromagnetiska signaler som kommer in via vårt nervsystem. Förenklat kan man säga att frekvensmedicin bygger på kunskapen om att alla kroppens organ har olika frekvenser och att dessa är mätbara.

Genom att använda sig av LIFE (som är en apparat som fungerar ungefär som ett modem) kan man läsa av och skicka information mellan kroppen och en dator (Bioresonans). Det sker via elektroder runt huvud, hand- och fotleder. Datorn är i sin tur utrustad med ett program som talar om vilka frekvenser som ligger utanför det normala. Med hjälp av programmet justerar man frekvenserna och hjälper på så sätt kroppen att komma i balans så den kan börja läka.
LIFE visar obalanser i meridiansystemet, alla inre organ, muskler, matsmältning, hormonsystemet, körtlar, mikroorganismer, tungmetaller, allergier, ryggraden och näringsmässiga obalanser mm.

Det unika med LIFE System är möjligheten att korrigera känslomässiga obalanser då även känslor är frekvenser. Våra känslor kan utgöra stor stress för kroppen som så småningom manifesterar sig i fysiska symptom som muskelvärk och magbesvär. 


OBERON är en avancerad utrustning med fantastisk grafisk presentation. Oberon har stor förmåga att detektera obalanser i den mänskliga vävnaden. Sammantaget ger det stora möjligheter vid både analys och behandling. Med Oberon bioresonans söker vi även belastning av bakterier, parasiter, mögel eller svamp men även hur flödet i kärlen fungerar.

life och oberon på distans

Distansscanning enbart test: 800 kr
Distansbalansering: 1,5 timme från 1100 kr
(vid test av tillskott tillkommer 200 kr

Det fungerar utmärkt att göra balanseringar med LIFE system och Oberon på distans, alltså utan att individen är på plats inkopplad till apparaten. Har all data programmerats in samt även ett litet DNA- prov som några hårstrån, finns allt som behövs för att "ringa upp" den som ska testas eller balanseras. Det är egentligen inte konstigare än att vi kan nå varandra via en mobil över hela jordklotet, bara vi har rätt telefonnummer.
Jag har flera klienter som varit hos mig en gång på behandling och sedan valt distansbalansering och tycker att de får samma effekt. 

Life och djur


Djur kan med fördel få frekvensbalansering med LIFE. Djuren är känsligare än människor och mer mottagliga för frekvensbalansering. Det finns ett särskilt program för dem men även de vanliga programmen kan användas. 

Skadade en muskel i min vad vid ett träningspass några veckor tidigare. Jag hade så intensiv smärta att benet gav vika. När jag fick behandling i Life kändes det som inre massage. Vi åkte på skidresa ett par dagar senare och jag var helt smärtfri!
Lotta 44 år

Jag hade värk i min nacke sedan flera veckor tillbaka. Vid första balanseringen kände jag hur det lättade direkt. Jag var smärtfri!
Vid ett tillfälle hade jag feber och värk i hela kroppen. Jag fick distansbalansering och värken lättade direkt. Dagen efter var jag feber- och värkfri och kunde jobba som vanligt.
Ia 48 år