Biopaten Mellbystrand logotype

Allt är energi och energi är frekvenser!

Frekvensmedicin, eller energimedicin som den också kallas, är en framväxande tvärvetenskap inom områdena medicin och kvantfysik. 
All fysisk materia är i grunden energi i rörelse som vibrerar på ett visst sätt och med en viss frekvens, det vill säga svängningar per sekund.
Det betyder att allt har sin egen unika svängningsrörelse. I våra kroppar har till exempel varje typ av cell sin egen frekvens.

Det betyder att levern har en frekvens, njuren en annan och sköldkörteln sin. Detta gäller allt även virus, bakterier, vitaminer och mineraler med flera. 

All kommunikation mellan cellerna sker via frekvenser i form av elektriska impulser och kemiska substanser. De står i förbindelse med varandra och utbyter hela tiden information om vad som är på gång.

Enligt energimedicinens synsätt uppträder sjukdom först som en obalans i frekvensmönstret som sedan ger oss fysiska eller psykiska symtom.
När vår kropp är i balans vibrerar våra celler med normala svängningstal. När något organ eller om du känslomässigt är i obalans blir frekvenserna avikande från normalvärderna.

Känslor

Som tidigare beskrivits har varje liten del i kroppen sin specifika frekvens. Det här gäller även känslor och tankar. Deras frekvenser påverkar också kroppen. Tankar som "jag är värdelös" sänker energin i hela systemet medan tankar som "livet är härligt" höjer kraften. 

frekvensmedicin inom vården

Ljus är elektromagnetisk strålning som har en rad biologiska effekter och som används inom medicinen idag. Ultraviolett ljus används till exempel för att bota hudsjukdomar och vitt, synligt ljus vid depressioner.
Ultraljud är ljud med en frekvens högre än den översta gränsen för människans hörsel, alltså över 20 kHz. Inom medicin och industri används ultraljud för diagnostik, bearbetning och rengöring. 
EKG och EEG är andra typer av frekvensmedicin.